แตกต่างจากชาเขียวทั่วไปอย่างไร?

ชาเขียวคาเทคินเป็นชาเขียวสูตรพิเศษที่ได้คอนเซ็บจาก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มคาเทชิน คิดค้น โดย ITO EN Japan
ซึ่งเป็น
น้ำชาที่มีสารคาเทชิน กลุ่มแกลเลท*
จึงทำให้น้ำชา
มีรสเข้มและขม แต่มีประโยชน์
โดยช่วยลดการดูดซึม
ไขมันและ
คอลเลสเตอรอลจากอาหารที่บริโภค
เข้าไป

*อ้างอิงจากผลการวิจัยของผลิตภัณฑ์ชาเขียวคาเทชินของ
ประเทศญี่ปุ่น

การทำงานของสาร
“คาเทชิน”

เมื่อรับประทานอาหารที่มีไขมันและ
คอเลสเตอรอล เข้าไปในร่างกาย

ไขมันและคอเลสเตอรอลจะถูก
ดูดซึมเข้าไปในร่างกายที่ลำไส้เล็ก
ซึ่งอาจส่งผลให้ อ้วน

แต่ถ้ากินสาร คาเทชิน กลุ่มแกลเลท
เข้าไป คาเทชิน จะไปดัก ลดการดูดซึม
ของไขมันและคอลเลสเตอรอล
เข้าสู่ร่างกาย

เมื่อไขมันไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ไขมันจะถูก ขับออก โดย
ขบวนการตามธรรมชาติต่อไป

ข้อควรแนะนำ

ควรดื่มระหว่างมื้ออาหาร
2 ขวด ต่อวัน